Bursat

Bursat eli limapussit

Limapusseja eli bursia on ihon, lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden alla. Ihon alla esiintyy bursia sellaisissa kohdissa, joihin kohdistuu enemmän ulkoista painetta tai iho kulkee erityisen napakasti luu- tai lihasosien yli. Syvemmällä sijaitsevat bursat pehmittävät lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden hiertymistä luuta vasten. Esimerkkinä syvemmällä sijaitsevista bursista mainittakoon gluteuslihasten alakiinnityskohdan jänteen alueen bursat lonkkanivelen korkeudella. Bursat sijaitsevat sidekudoksessa, ne ovat kapselin ympäröimiä ja sisältävät nivelnesteen kaltaista nestettä.   Bursien tarkoitus on pehmustaa kudoksiin kohdistuvaa painetta. Yksittäiset bursat lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden alla ovat jo syntymästä saakka muodostuneet. Ihonalaiset bursat eivät ole synnynnäisiä, vaan niiden muodostumiseen vaikuttaa ulkoinen paine ja rasitus. Siksi yksilöllinen variaatio bursien esiintymisessä on suurta, jopa vasemman ja oikean puolen bursien määrä voi olla eri ulkoisesta rasituksesta riippuen.

Ihon alaisia bursia on aivan niskan yläosassa (harvinainen), niskassa (harvinainen), silmän yläpuolella olevan luukaaren päällä (hyvin harvinainen), alaleuan ja kaulan risteämiskohdassa (harvinainen), 2. ja 3. rintanikaman ja 5.-7. rintanikaman päällä sään alueella (yleinen), 1. ja 2. lannenikaman päällä (yleinen), lonkkakyhmyn päällä, usein kaksiosainen (yleinen), kaulan ja rinnan risteämiskohdassa (harvinainen), istuinkyhmyn päällä (hyvin harvinainen), lapaluun luisen ulokkeen päällä (harvinainen), kyynärpään alueella (hyvin yleinen),  kyynärnivelen korkeudella jalan ulkosyrjällä (yleinen), etupolven etusivulla 3. carpaaliluun päällä (yleinen), etupolven yläpuolella ojentajajänteen alakiinnityskohdan korkeudella (yleinen), etupolven yläpuolella jalan ulkosivussa (yleinen), sisemmän puikkoluun yläpäässä (harvinainen), vuohisen taka- ja ulkosivussa (yleinen), lonkkanivelen korkeudella gluteuslihaksen päällä (harvinainen), polvilumpion yläpuolella (yleinen), akillesjänteen korkeudella kintereen takasivulla (hyvin yleinen), kintereen ulkosivulla 4. tarsaaliluun korkeudella (yleinen), kintereen ulko- ja sisäsivulla hieman ison kinnernivelen yläpuolella (yleinen).

Jos bursa on suurentunut, syynä on ihonalaisbursien kohdalla ulkoinen paine esimerkiksi makailu kovalla alustalla, huonosti sopiva satula tai varusteet. Syvemmällä sijaitsevien bursien suurenemiseen vaikuttaa lihaksen/jänteen kiinnityskohtaan kohdistuva poikkeava rasitus, bursa suurenee pystyäkseen pehmittämään kudoksia paremmin painetta vastaan. Hoitona on ihonalaisbursien kohdalla ulkoisen paineen poistaminen (sopivat varusteet ja pehmoinen makuualusta) ja syvempien bursien kohdalla lihaksiin ja jänteisiin kohdistuvan ylimääräisen rasituksen syyn selvittäminen (esimerkiksi lihas- ja jännevammat, ontumat jolloin hevonen yrittää keventää kipeää jalkaa ja rasittaa siten lihaksistoa epätasaisesti). Bursien tarkoitus on suojata ympäröivää kudosta paineelta, bursan suurentuminen on seuraus rasituksesta.  Paineen ja rasituksen aiheuttaja on tärkeä selvittää, jos bursan todetaan suurentuneen. Tarkka kuva suurentuneesta bursasta saadaan vain ultraäänitutkimuksella. Lämpökameratutkimuksesta voi myös olla hyötyä.