Vaikutusalueeni on noin 100 km säteellä Parikkalasta.        

040 1772214